Kantoorgebouwen moeten minimaal energielabel C hebben. Dit houdt een primair fossiel energiegebruik in van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Heeft een gebouw geen energielabel C of beter? Dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Dat houdt nogal wat in. Dat betekent niet alleen dat u per gisteren al in bezit had moeten zijn van een energielabel C, maar ook dat u snel moet schakelen en zult moeten aanpakken als u nog niet zover bent. Helaas voldoen heel veel kantoorpanden (zie of u voldoet aan de definitie  https://iplo.nl/thema/energiebesparing/energielabel-verplichting-kantoren/bepaling-kantoor-gebouw/ ) niet aan dit label en daardoor is er nog een hoop werk te verzetten.

 

 Het hebben van een energielabel is een wettelijke verplichting geworden voor woningeigenaren bij verkoop. En dit geldt nog meer voor het midden en klein bedrijf. Bedrijfspanden moeten per