VVE begeleiding op maat


Als u met uw VVE op zoek bent naar begeleiding, hebben jullie met de leden al een principe akkoord bereikt om hierbij een externe partij in te schakelen. Ik plan met minimaal 2 bestuursleden een eerste orientatiegesprek in (duur ca. 2 uur). Na dit gesprek heeft u inzicht gekregen over de omvang van het traject en welke voorwaarden nodig zijn om van start te kunnen gaan. 

Een dergelijk begeleidingstraject neemt doorgaans een aantal maanden in beslag met intensievere en minder intensieve perioden, waarbij ik jullie aanspreekpunt ben. Dat kan variëren van kennissessies organiseren, telefonische overlegmomenten tot aan rondetafel gesprekken met het bestuur. De behoefte aan en duur van de begeleiding wisselt en is sterk afhankelijk van de eigen bijdragen (kennis en tijd) van de leden. Ik kan met jullie meelopen tot het moment waarop de 'overdracht' plaatsvindt. Meestal is dat wanneer de VVE keuzes heeft gemaakt in het offertetraject en de transitiefase daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Uiteraard kom ik graag proosten op een goede afloop en bewonderen wat jullie samen voor elkaar hebben gekregen. Ik laat dan een trotse VVE achter die naar elkaar toegegroeid is en heel veel kennis rijker is.

Soms komt het voor dat er geen consensus bereikt wordt over plannen. Uiteraard is het mijn doel om iedereen betrokken te houden, te informeren en tot een plan te komen waar alle partijen achter kunnen staan. Een groot draagvlak is essentieel (denk aan stemmen) en zonder dat kan ik helaas niet met jullie werken. Gelukkig is er eea veranderd in de wetgeving, waardoor het minder makkelijk is voor afwezigen of tegenstemmers om dergelijke plannen tegen te houden. Maar het streven is om voor de winst te gaan en voor álle bewoners een mooi eindresultaat te behalen. Uiteindelijk maakt u SAMEN een keuze voor de gewenste voorkeursmaatregelen of een gewenst voorkeursscenario.

  • Inzicht in de verschillende opties specifiek voor uw VvE

  • Een keuze voor de gewenste maatregelen en hoe de financiering eruit komt te zien

  • Inzicht in nodige besluitvorming en draagvlak voor de uitvoering van de gekozen richting