Algemene Voorwaarden BouwEnergie026

kleine lettertjes simpel maken

 • Wanneer gaat de overeenkomst in? Als u de mail met bijgevoegd document (opname vragenlijst) retourneert, bent u een overeenkomst met mij aangegaan. Dit houdt in dat u betalingsplichtig bent voor de overeengekomen dienst. Deze dienst staat omschreven in de mail en kunt u terugvinden op de website. Al mijn bedragen voor particulieren zijn opgemaakt incl. BTW.
 • Voor het MKB zijn de tarieven exclusief BTW.
 • De dienst wordt door mijzelf, Femke Landman, geleverd en in overeenstemming met u afgesproken op welke dag en tijd. Mijn werktijden zijn op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur. Avonden of weekenden kennen een toeslag
 • Als u een bezoek wilt buiten mijn regio, gelden de extra tarieven voor tijd en kilometervergoeding. Mijn regio is ca. 15 minuten enkele reis of 10 km. rondom Oosterbeek.
 • Ik heb met u een inspanningsverplichting. Dat houdt in dat ik mijn werkzaamheden naar beste kunnen uitvoer volgens de laatste inzichten. Ik ben niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of uitvoering van bedrijven die u benaderd naar aanleiding van mijn advieswerk. Bij voorkeur gaat u in zee met bedrijven die goede garanties bieden op het geleverde werk, goede referenties hebben en aangesloten zijn bij een branchevereniging met een waarborg keurmerk.
 • Mijn onderzoek is niet destructief. Dat wil zeggen dat ik geen gaten boor om isolatie op te sporen of ergens opklim om daken te bekijken. Daken inspecteer ik vanaf de grond of een dakraam, waarbij u zelf indien gewenst de loodslabben optilt en pannen verwijderd. Ik ben niet aansprakelijk voor schade.
 • Ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Afspraken worden achteraf gefactureerd en afspraken worden gemaakt in goed vertrouwen. In geval van onvoorziene omstandigheden kunnen afspraken eenmalig kosteloos geannuleerd worden tot 48 uur voor de afspraak. Dan verzetten we de afspraak. Dit ontslaat u niet van de overeenkomst.
 • Helaas ook door ervaring wijzer geworden dat mensen erg makkelijk omgingen met afzeggingen. Zegt u af binnen 48 tot 24 uur voor de afspraak, dan breng ik 50% van de kosten in rekening van de overeenkomst. Binnen 24 uur zijn de kosten volledig voor u. Om dan een nieuwe afspraak te kunnen maken, zult u éérst de volledige kosten moeten betalen van het deel dat niet nagekomen is én het volledige bedrag van de overeenkomst.
 • Het is de afgelopen jaren gelukkig maar 1 x voorgekomen dat ik een afspraak heb moeten verzetten. Dit was vanwege een corona besmetting. Dit is echter een onvoorziene omstandigheid die ik in goed overleg met u oplos en een korting geef van 10% vanwege de extra moeite.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Bij een fysiek pandbezoek zal ik deze echter indien mogelijk wel op juistheid controleren.
 • Betalingen van afgenomen diensten dienen binnen 1 maand na het moment van versturen factuur te worden voldaan. Bezwaren tegen de