Werkterrein

Elke opdrachtgever heeft zijn eigen kenmerken en daarbij maak ik onderscheid in klein-zakelijk, particulier, VVE en overig. Niet in de laatste plaats, omdat financien, rechten en plichten en de complexiteit sterk zullen verschillen. Deze zijn sterk bepalend in hoe het traject wordt aangevlogen dat u voor ogen heeft.

Een korte introductie in de klein-zakelijke opdrachtgever betekent dat er doorgaans allerlei wettelijke bepalingen zijn waaraan u moet voldoen, er vaak geen tijd aanwezig is om u hierin te verdiepen en er behoefte is aan het opstellen van een plan van aanpak (uitgangspunt is zoveel mogelijk Paris Proof) die u niet alleen inzicht geeft in de opties die u heeft, maar ook begeleidt in het traject dat daarop volgt. Ook zult u mogelijk aanlopen tegen de zgn. netcongestie, waarmee ik veel ervaring heb opgedaan de afgelopen twee jaar.

De particuliere opdrachtgever kan zich voor een complexe uitdaging voelen staan, met dat verschil dat er geen wettelijke verplichtingen zijn waaraan hij moet voldoen. Desondanks kan de druk aardig groot voelen, want we weten allemaal dat we 'iets' moeten, maar wat dan en hoe dan? Ook hierin ben ik uw kennis en sparringspartner. Ik werk met het uitgangspunt dat investeringen op gebied van isolatiewaarden het best ingezet kunnen worden als no regret maatregel. Waarmee u niet alleen voor de komende tien jaar goed zit, maar ook na tien jaar nog steeds blijft profiteren van de keuzes die u vandaag maakt. Voor dit traject bied ik u een maatwerk traject aan, waarmee de afstemming altijd in overleg gaat.

De VVE vraagt naast technische en bouwkundige know how vooral een procesmatige begeleiding. U kunt mij zien als een grote verlengde arm van de beheerder, daar waar die niet altijd aanwezig is en als u wel een beheerder heeft, deze vaak de kennis of tijd ontbreekt hoe u dit proces met vele mensen en wensen op 1 lijn krijgt. Ik ga feitelijk met u om de tekentafel om te inventariseren hoe de onoverzichtelijke berg van vandaag kan transformeren tot een goed doorlopen proces met het resultaat dat jullie als VVE gezamelijk hebben besloten.