Ik ben als bouwkundig en installatietechnisch adviseur werkzaam binnen het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Ik ben op de hoogte van wet en regelgeving. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de implementatie van Energiemanagementsystemen (EMS en GBS) en betrokken bij energie-inkoop.

Zowel in loondienst als inhuur zet ik mij in voor een aantal gemeenten. Dat betekent een rijk aanbod van kennis in de breedte en de diepte. Deze kennis hou ik naast mijn werk up to date door het volgen van opleidingen en trainingen.

Mijn persoonlijkheid kenmerkt zich door enthousiasme en een interne drive om zaken goed, praktisch en doordacht van de grond te krijgen. Ik ben resultaatgericht, een doener én denker, werk als team graag samen aan een opdracht om elkaar bij de finish de high five te kunnen geven.

Als gesprekspartner in de Energietransitie op beleidsniveau kan ik een rol vervullen in het helder krijgen van wens, mogelijkheden en strategie om uw doelen te realiseren. Klik hieronder of hierboven voor meer informatie voor uw type organisatie of bedrijf.

Van energie projectmanagement voor de grotere opdrachten tot mijn praktijkgerichte no nonsense kennis voor de kleinere klant.

Omdat ik dagelijks werk met de thematiek netcongestie, ben ik voor de zakelijke klant een prettige sparringspartner die weet waar u mogelijk tegenaan kunt lopen in uw duurzaamheidsplannen.

Voor VVE's staat de procesbegeleiding voorop. Niet zelden is het verduurzamen van een VVE een ingewikkeld en onoverzichtelijk geheel, waar een extern begeleider heel welkom is.

Heeft u een MKB bedrijf, kijk dan hier wat ik voor u kan betekenen

Woont u in een VVE? Lees hier meer wat ik voor u kan betekenen

Bent u een (maatschappelijke) organisatie in verenigingsverband en heeft u een gedeeld pand, lees hier wat ik voor u kan betekenen

Bent u woningeigenaar, dan vertel ik hier waarvoor u bij mij terecht kunt

Werkt u voor een woningcorporatie en heeft u behoefte aan inhuur van kennis, lees hier verder.

 

 

U kunt bij mij terecht voor een korter of langer lopend advies en implementatietraject op gebied van Energiemanagement en/of beleidsadviseur Energietransitie. Ik heb momenteel ruimte voor een opdracht die 2-6 uur per week in beslag neemt. Dat betekent samen om tafel voor een helder omschreven en toetsbare opdracht die zich bezighoudt met oplossingen die bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot. Energiemanagement (EMS) is daarbij een centraal uitgangspunt. Dit raakt alle terreinen die tegenwoordig (acuut) opspelen binnen de energietransitie, van netcongestie tot all electric, van Paris Proof en zelflevering tot dynamische contracten.


Mijn kleiner afgebakend urenaantal, maakt dat ik graag concreet, realistisch en resultaatgericht werk, zowel in mijn aanpak als in mijn communicatie. De identiteit binnen uw organisatie is mijn uitgangspunt.