EPG staat voor Energieprestatienorm van gebouwen. De EPG-norm is een wettelijk verplichte bepalingsmethode waar (nieuwe) gebouwen aan moeten voldoen. De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) geeft het niveau aan waaraan het gebouw dient te voldoen aan de hand van BENG eisen

De EPG geldt zowel voor woningen als voor utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, winkels, ziekenhuizen en dergelijke).

NEN

Het Nederlandse normalisatie-instituut (NEN) publiceert deze normen. Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de eisen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Per 2020 moet het netto energieverbruik (gas en stroom) van een nieuw gebouwde woning voor verwarming, warm water, ruimtekoeling, verlichting en ventilatie ongeveer nul zijn ofwel een EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) van 0 hebben. Deze EPC berekening bepaald het label van uw woning of gebouw. Een EP Adviseur neemt het gebouw op en berekent vervolgens het label met behulp van software pakketten.